עת”מ 22-02-59600 אלמור חשמל התקנות ושירותים )1986 )בע”מ ואח’ נ’ נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ ואח’

Protocol

Judgment

Skip to content